Aberconwy Allies

Cynghreiriaid Aberconwy

Ffilmiau TikTok a gynhyrchwyd fan bobl ifanc Cynghreiriaid Aberconwy

TikTok films produced by the young
people of Aberconwy Allies

https://vimeo.com/showcase/8096380

 

Embedding Equality in the Curriculum
with the Aberconwy Allies – documentary – English only

https://vimeo.com/showcase/8096380/video/642471684

Rhaglen ddogfen yn cynnwys myfyrwyr a staff o Ysgol Aberconwy sydd ar genhadaeth dros gydraddoldeb gyda phrosiect gwneud ffilm TikTok arloesol sy’n archwilio anghydraddoldebau a sut i ymgorffori gwaith cydraddoldeb ar draws y cwricwlwm. Cynhyrchwyd ar ran Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru a CLlLC

Documentary featuring students and staff from Ysgol Aberconwy who’re on a mission for equality with an innovative TikTok film-making project which explores inequalities and how to embed equality work across the curriculum. Produced on behalf of North Wales Regional Equality Network and WLGA.

Our Partners & Sponsors

Company number: 5843319 and Registered Charity number: 1116970
Updated January 2023

Get In Touch

Hello! Feel free to call us at or 01492 622233. You can also email us at info@nwren.org.uk  or alternatively, you can send us a message using the form below.